www.Bærumkoret.no

 

  • Facebook Social Icon

Om Bærumkoret

Bærumkoret er Bærums største blandede kor. Vi har valgt å legge oss på en ‘publikumsvennlig linje’ med musicals, viser, pop, rock og lettere klassisk på repertoaret. Koret består av kvinner og menn med stor aldersspredning.

 

Bærumkoret liker nye musikalske utfordringer og uttrykksmåter og samarbeider gjerne med andre kor, artister og musikere.  I tillegg til den faste og populære julekonserten i Høvik kirke første søndag i advent, holder koret flere større og mindre konserter i løpet av året. I koret finner man en sosial gjeng som trives sammen både på øvelser, fester og turer.

 

Koret springer ut fra det tidligere Bærum Arbeiderpartis kor som ble startet av noen sangglade medlemmer av Bærum Arbeiderparti så tidlig som i 1951. Dirigenten den gang het Else Berntsen Aas.

 

Ved utgangen av 70-årene var oppslutningen dårlig, og mange medlemmer sluttet. Men noen ildsjeler ønsket å videreføre koret. De bestemte imidlertid at koret skuklle være partipolitisk nøytralt og ga det navnet Bærumkoret.

Bærumkoret har i sin nåværende form eksistert siden 1980.

 

De fleste medlemmene kommer fra Bærum, men det er også mange fra Asker, samt noen fra Oslo. Medlemstallet har på det meste vært oppe i 75 medlemmer. I dag er det ca 55 aktive sangere i koret.

Ønsker du å komme i kontakt med Bærumkoret?
 

BÆRUMKORET